Nasze badania obejmują zarówno eksperymentalne, jak i teoretyczne aspekty systemów informacyjnych. Dziedzinę naszych badań można podzielić na sześć głównych grup tematycznych. W praktyce te grupy zazwyczaj pokrywają się, a badania prowadzone są w zakresie tematyki należącej do kilku grup.

Analiza sieci społecznych

Sieć społeczna to struktura osób powiązanych konkretnymi typami relacji. Dostęp do nowych źródeł danych do analizy sieci społecznych w ogromnych ilościach pojawił się wraz z rozwojem serwisów społecznościowych. Nasze główne obszary badań w dziedzinie sieci społecznych obejmują:

 • Analiza sieci wielowarstwowych; miary strukturalne w sieciach wielowarstwowych; grupowanie i predykcja grup, itp.
 • Tworzenie sieci wielowarstwowych z danych o wspólnych aktywnościach i komunikacji użytkowników
 • Klasyfikacja węzłów w sieciach społecznych; klasyfikacja kolektywna
 • Sieci społeczne w ocenie struktur organizacyjnych, porównywanie grafów
 • Pozyskiwanie wiedzy ukrytej poprzez powiązania społeczne
 • Zastosowania analizy sieci społecznych w marketingu

Semantyczne wyszukiwanie informacji

Tradycyjne metody wyszukiwania informacji nie koniecznie są odpowiednie dla wyszukiwania i analizy współczesnej WWW. W naszych badaniach skupiamy się na metodach wyszukiwania dostosowanych do specyfiki współczesnych (Web 2.0), a nawet przyszłych (Web 3.0) silników wyszukiwania i analizy WWW. Dotyczy to całego spektrum technik: począwszy od analizy struktury linków aż po wykorzystanie semantyki relacji w sieciach społecznych. W naszych badaniach przewijają się takie paradygmaty i technologie, jak:

 • Semantic Web (OWL)
 • Linked Data (RDF. SPARQL)
 • Ontologie WWW (FOAF)
 • Agregacja danych z WWW

Przetwarzanie multimediów

Od momentu pierwszych zastosowań hipertekst wykorzystany był w połączeniu z multimediami (hipermedia), dlatego różne rodzaje informacji multimedialnych są kluczowymi elementami systemów informacyjnych na platformie WWW. Nasze badania obejmują następujące aspekty przetwarzania takiej informacji:

 • Przetwarzania sygnału dźwiękowego
 • Rozpoznawanie obrazu i grupowanie sekwencji wideo
 • Kompresja stratna i bezstratna
 • Odtwarzania niezależne od platformy

Systemy baz i hurtowni danych

Eksploracja (wydobywanie) danych z hurtowni i dużych baz (data mining), ze szczególnym uwzględnieniem serwisów internetowych (web mining). Nasze badania obejmują:

 • Badania nad negatywnymi regułami związków (negative association rules).
 • Badania nad pośrednimi regułami związków (indirect association rules).
 • Analiza wzorców zachowań użytkowników systemów internetowych i intranetowych.
 • Zastosowanie metod eksploracji danych w przedsiębiorstwach.

Analiza i poprawa wydajności systemów

Wydajność i czas reakcji systemu to zazwyczaj priorytetowe kwestie dla użytkowników, szczególnie w środowisku WWW. Stały rozwój systemu powinien być zawsze prowadzony równolegle z analizą wydajności. Nasze badania w tej dziedzinie obejmują:

 • Techniki buforowania treści
 • Testy użyteczności
 • Algorytmy indeksowania treści
 • Techniki optymalizacji w środowisku WWW

Metodologie E-Learning

Współczesny e-learning (2.0) koncentruje się głównie na nauczaniu w wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych. Korzystanie z platformy moodle (StOPKa3) jako podstawowego narzędzia w nauczaniu jest dla nas inspiracją dla szukania nowych technik i zastosowań narzędzi współpracy online'owej. Nasze obszary badawcze w tej dziedzinie obejmują:

 • Paradygmaty zastosowań technik współpracy w trybie online, takich jak wiki czy wideokonferencje
 • Systemy zarządzania nauczaniem (LMS) oraz systemy zarządzania materiałami dydaktycznymi (LCMS)
 • Techniki cyfrowej dokumentacji, jak screencast (z oknem wideo narratora) czy slajdy zrzutów ekranowych (z opisem lub narracją)
 • Egzaminowanie w oparciu o testy wielokrotnego wyboru

Wyniki naszych badań są publikowane w międzynarodowych czasopismach i innych formach z tak zwanej Listy Filadelfijskiej. Pełny wykaz publikacji w zakładce Publikacje.