ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

Adres korespondencyjny:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Lokalizacja:
budynek A-1 pokój 203

Telefon:
+48 71 320 3258

Fax:
+48 71 320 3453

E-mail:
biuro@zsi.pwr.wroc.pl