piotr_brodka
dr inż. Piotr BRÓDKA
Asystent
Pokój: 203k A1
Telefon: 71-320-3609

Zainteresowania:

  • sieci społeczne,
  • analiza sieci społcznych,
  • dynamika sieci społcznych,
  • wielowarstwowe sieci społczne,
  • ekstrakcja grup w wielowarstwowych sieciach społecznych,
  • dynamika wielowarstwowych sieci społcznych,
  • analiza wielowarstwowych sieci społecznych.